Avis legal


 

Dades Registrals

ADVOCATS CARNE & VILAPINYÓ és una Societat Civil Professional constituïda per acta fundacional de data 22 de setembre de 2000, adaptada a la Llei 2/2007, de Societats Professionals Professional, mitjançant escriptura pública de 5 de desmbre de 2008. Inscrita al Registre Mercantil de Lleida en el Tom 1.186 de la secció general, foli 75, Full L-23.628, Inscripció 1ª i amb C.I.F nº J-25463274. Així mateix, la societat està inscrita al Registre de Societats Professionals de l' I·lustre Col·legi d' Advocats de Lleida en el Llire 1, Foli 16, amb el número 16.

Contingut del web

El contingut d' aquest lloc web és merament informatiu i la seva utilització és responsabilitat exclusiva de l'usuari. ADVOCATS CARNE & VILAPINYÓ no serà en cap cas responsable dels errors o omissions que poguessin existir en la informació facilitada, ni de l'aplicació o ús concret que pogués fer-se de la mateixa.

Protecció de Dades

ADVOCATS CARNE&VILAPINYÓ es reserva la facultat d'incloure les dades que Vostè ens faciliti voluntàriament a través dels correus electrònics posats a la seva disposició en aquest lloc Web, en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de poder gestionar la seva petició i/o consulta, així com enviar-li informació per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic i/o mitjà equivalent, sobre productes, serveis, ofertes i novetats que considerem del seu interès relacionats amb l'activitat del Despatx. En el cas de comunicacions comercials enviades a través de correu electrònic o mitjà equivalent, Vostè ens presta el seu consentiment exprés per l'enviament de publicitat per aquest mitjà.

Vostè podrà revocar en qualsevol moment, sense efectes retroactius, el consentiment prestat, així com exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-se a tal efecte a ADVOCATS CARNE & VILAPINYÓ, c/de la Torre Noguesa, 23-1, 25230 Mollerussa, indicant clarament el dret concret que desitja exercir.

ADVOCATS CARNE&VILAPINYÓ es compromet al compliment de l'obligació de secret de les dades de caràcter personal que ens faciliti, al seu tractament de forma confidencial i al seu deure de guardar-los, adoptant les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia.

 

Vist: 2614