Mediació civil


 

El despatx ADVOCATS CARNE VILAPINYO disposa d' una advocada mediadora que ofereix serveis de mediació privats en l'àmbit familiar, matrimonial, civil i empresa familiar. Podeu demanar cita per a la sessió informativa prèvia trucant al número de telèfon 973.60.43.53 (Mollerussa ) o 973.50.16.75 (Tàrrega).

El procediment de mediació civil és un mètode de resolució dels conflictes derivats de les relacions patrimonials i personals.

CASOS IDONIS SUSCEPTIBLES DE MEDIACIÓ CIVIL:

- Conflictes entre veïns d' escala.

- Conflictes sobre delimitacions de finques rústiques.

- Conflictes per  sorolls.

- Conflictes de propietat.

- Conflictes per deutes de qualsevol tipus.

- Conflictes d' arrendaments urbans o rústics.

- Conflictes d' execucions d' obra.

- Conflictes de comunitats de propietaris.

- Conflictes per responsabilitat civil.

- Conflictes escolars.

- Conflictes sobre prestacions de servei en l’ àmbit sanitari.