Mediació familiar i divorcis


 

El despatx ADVOCATS CARNE VILAPINYO disposa d' una advocada mediadora que ofereix serveis de mediació privats en l' àmbit familiar, matrimonial, civil i empresa familiar. Podeu demanar cita per a la sessió informativa prèvia trucant al número de telèfon 973.60.43.53 (Mollerussa ) o 973.50.16.75 (Tàrrega).

El procediment de mediació familiar és un mètode de resolució dels conflictes derivats de les relacions familiars en el seu sentit més ampli.

CASOS IDONIS SUSCEPTIBLES DE MEDIACIÓ FAMILIAR I DIVORCIS:

- Conflictes derivats de separacions i divorcis ( guarda i custòdia dels fills, règim de visites, pensions, atribució de l' ús de l'habitatge, cargues del matrimoni, etc.).

- Conflictes derivats de parelles de fet.

- Conflictes entre pares i fills.

- Conflictes entre germans.

- Conflictes sobre el règim de visites dels avis.

- Conflictes per herències i successions.

- Conflictes de propietats entre familiars.